AFSA ARMS

Veçoritë

Cka e veçon kompaninë tonë nga të tjerat?

Kompania jonë është e lincensuar për te gjitha shërbimet te cilat ofrohen te ne si:

Licenca

licencë për tregti me armë, pjesë të armëve dhe municion

Transporti

Transport i armëve, pjesëve të armëve dhe municionit.

Prodhimi

Prodhim i armëve, pjesëve të armëve dhe municionit.

Çakivizimi i armës dhe Poligon

Çakivizim të përhershëm të armës dhe poligon për trajnim teorik dhe praktik për qitje.